• header_1.jpg
  • header_2.jpg
  • header_3.jpg
  • header_4.jpg
  • header_5.jpg
  • header_6.jpg
  • header_7.jpg
  • header_8.jpg
  • header_9.jpg
  • header_10.jpg

Kiezers: maak van gezondheidszorg politieke prioriteit

Persbericht

Amstelveen 2 februari - Als het aan de Nederlander ligt, komen de betaalbaarheid én kwaliteit van de zorg in de komende periode bovenaan de politieke agenda te staan. Dat blijkt uit de politieke barometer die door communicatieadviesbureau De Issuemakers en Trendbox is uitgevoerd. Het onderwerp ‘AOW en pensioen’ maakt de top drie compleet, gevolgd op de vierde en vijfde plaats door ‘asiel- en vluchtelingenbeleid’ en ‘internationale vrede en veiligheid’. Voor de politieke barometer is aan duizend stemgerechtigde Nederlanders gevraagd welke onderwerpen zij op de politieke agenda willen hebben en hier een rapportcijfer aan te verbinden. De eerste resultaten werden vorige week gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Issuecongres.

Issuemakers

Issues rond zorg en pensioen, zaken die veel burgers en hun omgeving direct raken, scoren hoger op de politieke barometer dan onderwerpen die de nieuws- en actualiteitenprogramma’s de afgelopen maanden hebben gedomineerd, zoals ‘asiel- en vluchtelingenbeleid’, ‘de invloed van de islam in Nederland’ en ‘extremisme’. Sybrig van Keep, managing partner bij De Issuemakers, noemt de resultaten ´opvallend’.  “Voor politieke partijen is het belangrijk om te weten wat er bij hun achterban leeft zodat zij daar op in kunnen spelen. Bepaalde issues lijken de boventoon te voeren, zoals het vluchtelingendebat en de aandacht die de PVV hiervoor vraagt, maar blijkbaar denken de kiezers wat genuanceerder", aldus Van Keep. Ruud Hielkema van Trendbox verklaart de resultaten als volgt: “Burgers hechten zo veel belang aan thema’s als goede en betaalbare zorg, pensioenen en  koopkracht omdat die elke dag spelen: veel meer en veel rechtstreekser dan asielzoekers die lang niet overal in Nederland aanwezig zijn, laat staan overal overlast veroorzaken”.

Zelfde top 3 voor achterban VVD en SP
De politieke barometer is ook opgesplitst per politieke achterban. Deze resultaten laten onder meer zien dat potentiële PVV-kiezers ‘betaalbaarheid van de zorg’ nog net iets belangrijker achten dan ‘asiel- en vluchtelingenbeleid’ en ‘invloed van de islam in Nederland’. Bij D66 en GroenLinks scoren de kroonjuwelen hoger dan bij de ‘gemiddelde kiezer’: ‘kwaliteit van het onderwijs’ bij eerstgenoemde partij en ‘nieuwe vormen van energie’ bij laatstgenoemde. Potentiële kiezers van VVD en SP hebben dezelfde top drie als de ‘gemiddelde kiezer’. Het verschil: mogelijke VVD-stemmers geven hun top 3 onderwerpen een cijfer beneden het landelijk gemiddelde,  potentiële SP-kiezers juist erboven.

De volledige top 10 onderwerpen van de politieke barometer:

1. Betaalbaarheid van de zorg
2. Kwaliteit van de zorg
3. AOW en pensioen
4. Asiel- en vluchtelingenbeleid
5. Internationale vrede en veiligheid
6. Kwaliteit van het onderwijs
7. De invloed van de islam in Nederland
8. Hoogte van belastingen
9. Koopkracht van Nederlanders
10. Extremisme

Over de politieke barometer
De politieke barometer is een initiatief van De Issuemakers in samenwerking met Trendbox en biedt een overzicht van de maatschappelijke issues die de Nederlander hoog op de politieke agenda wil hebben. De politieke barometer is hierdoor een uitstekend instrument voor iedereen die wil weten wat er daadwerkelijk leeft onder de Nederlandse bevolking en zich niet wil laten leiden door hypes.  Het onderzoek werd uitgevoerd onder een representatieve steekproef van duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Over De Issuemakers
De Issuemakers is een communicatieadviesbureau gespecialiseerd in het agenderen van maatschappelijke issues bij media, samenleving en politiek. De Issuemakers ondersteunt bedrijven of organisaties die impact hebben in de samenleving of die dit willen hebben.

Over Trendbox
Trendbox is gespecialiseerd in kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor strategische beslissingen van merken, bedrijven en organisaties.

 

 

 

 

Contact

Marnixkade 109f
1015 ZL Amsterdam
T. +31 (0)20 589 83 83